Co můžeš vydělat dnes, neodkládej na zítřek

4. prosinec 2009 | 12.35 |

Se svolením vedení školy vkládám na NewOld kopie některých dopisů, které nám do školy na základě připravovaného "sloučení" škol poslední dny chodí. Podotýkám, že je vkládám tak, jak jsem je dostala. Tudíž bez jakýchkoliv úprav.


Dear Frantisek,

the international comunity and I, as 5th generation of Lobmeyr of Vienna, am shocked, not only by the fact of closure of the oldest school for glass in the world, but mainly by the outrageous form of publishing the decision, this is lowest Czech cultural behaviour, we all feel insulted, having tried to help the Republic and The European Union to keep up one of the pillars of Central European Education.

We will, in our international glass education group certainly contact those responsible for this unbelievable act, and will do our utmost still to preserve the unique chance of real human education "hand and head work", so very much sought in the rest of Europe and in the world.  Please keep us informed. A group of experts from our international comunity and Universities would ask you to arrange a meeting with those responsible, so as to explain the fact, that this is not only a Czech glass education centre, but must serve students worldwide who have lost their own practical glass traditions.         We will back all your efforts! 

                                                            Yours   Peter Rath, part owner of Lobmeyr Wien

Milý Františku,

Mezinárodní komunita a já, jako představitel páté generace firmy Lobmeyr ve Vídni, jsme šokováni. Nejenom tím faktem, že má být zavřena nejstarší sklářská škola na světě, ale zejména tím násilným způsobem, jakým bylo toto rozhodnutí publikováno. Je to nízké, nekulturní chování, které všichni pociťujeme jako urážku, protože jsme vždy pomáhali České republice a Evropské unii udržovat jeden z pilířů středoevropského vzdělávání.

S naší mezinárodní skupinou pro vzdělávání sklářů budeme jistě kontaktovat ty zodpovědné osoby tohoto neuvěřitelného aktu a budeme stále až na nejzazší mez chránit tuto jedinečnou šanci opravdového vzdělávání lidí "práce rukama a hlavou", vždy tak vyhledávanou lidmi ze zbytku Evropy a světa. Prosím, nepřestávej nás informovat. Skupina expertů z naší mezinárodní komunity a univerzit, by tě chtěla požádat o zorganizování schůzky s těmito zodpovědnými lidmi, abychom jim objasnili ten fakt, že toto je jediné centrum vzdělávání českých sklářů. A že ten, kdo ztratil své vlastní tradice výroby skla, musí posílat své studenty daleko po světě.

Vrátíme vám všechno vaše úsilí!-asi??? Stojíme při vás.

Váš Peter Rath, podílový vlastník firmy Lobmeyr, Vídeň


Dobrý den,
pane řediteli, vím, že teď máte plnou hlavu jak zachránit školu.....ale chtěla jsem Vám říct, že škola v Novém Boru nikdy nebyla a ani nebude lepší než škola v Šenově. Po měsíci co jsem tam studovala, jsem jí a některých učitelů měla plný zuby........chovali se k nám jako kdyby jsme tam byly na učilišti.....o škole se říká, že si tam člověk nejvíc sáhne na sklo....není to vůbec pravda! Měli jsme dělat plastiky nejvíc 15x15 cm, že je to moc peněz....no co to je??? Když jsem si chtěla obrousit v brusírně moje sklo, nemohla jsem, protože to nebylo pro školu....taky dobrý!
Nejvíce se mi líbí, když se chluběj hutí...že je to nejlíp vybavený pracoviště v ČR....pamatuji se, jak jsem se málem propadla podlahou pod pec, jak byly prkna strouchnivělá a nakonec tam skončil mistr.
Jak můžou psát, že by jste měli výhodu v huti, když jsme měli tříhodinovku a z toho jsem 2 hodiny seděla, protože u pece nebylo místo (museli jsme se střídat, na jednu pec nás bylo vždy minimálně 10), páni mistři foukali melouchy a pan výtvarník Šípek zabíral další dvě pece.
Nechápu jak paní ředitelka borské školy může něco říkat, když sklu vůbec nerozumí......při odchodu ze školy jsem si chtěla odkoupit moji semestrální práci, která nebyla zcela hotová....takže jsem šla přímo za paní ředitelkou... vůbec nevěděla o jakou práci jde a vyhodila mě tak rychle z kanceláře, že jsem ani nevěděla jak! Ptala jsem se, co s tím teda budou dělat?
A prý to hodí do střepů...chápete tu logiku,??? Já teda ne!
Chovali se k nám jako k dětem, úplně tam zanikla charakteristika učiliště, střední a vyšší školy!
Doufám, že tenhle boj se vyhraje. Ale kdyby náhodou ne, tak by jste měli ředitelku sesadit ze židle a stát se ředitelem vy!
Když bude potřeba podepsat petici, nebo já nevím....cokoliv, co by pomohlo k záchraně,dejte vědět.

S pozdravem

Pavla Bartáková


Vážení kolegové,

rád bych se touto cestou rozloučil a popřál všem mnoho úspěchů v profesionálním i osobním životě.

  Působil jsem zde velmi krátce (3 měsíce) a tak jsem asi poslední, kdo by mohl do celé problematiky slučování škol mluvit. Ale přesto cítím potřebu podpořit snahu pana ředitele Janáka a celého týmu kolem něj o zachování nejstarší sklářské školy na světě. Také mi připadá absurdní šmahem sprovodit ze světa něco, co bylo budováno jeden a půl století. Je to jako by někdo rozhodl zbourat památný kostel na úkor supermarketu.

  Momentální nedostatek dětí do osmi nebo deseti let jistě nahradí populační boom, který způsobily "Husákovi děti" - mezi které patřím i já. Například můj syn, nyní sedmiletý, bude třeba za osm let hledat v seznamu škol a ptát se táty, jak to, že tam není ta "šenovská sklanda" kde jsi učil. Pro odpověď ho asi pošlu na liberecký magistrát.

 

  Přeji mnoho zdaru

                       Pavel Nacházel

P.S. Dopis kolegyně - učitelky Karoliny Stránské je moc dlouhý. Vložila jsem ho tudíž jako samostatný dokument.
Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Co můžeš vydělat dnes, neodkládej na zítřek nena 04. 12. 2009 - 17:32