Člověk aby se styděl. Fakt.

17. únor 2010 | 07.47 |

Dnes je poslední možný den, kdy jsem se měla rozhodnout ohledně nabízeného pracovního místa. Neodcházím. Zůstávám na potápějící se lodi. Vím, že mě spousta z vás zase odsoudí, ale já prostě nemohla postavit ředitele před další problém. Můj odchod by znamenal výběrové řízení a to je v současné době sci-fi. Tak asi tak.

Jak už řekl Spytihněv, v pondělí se vysílal další pořad o škole, a podotkl, že to snad dobře dopadne.

Chci vám tudíž jen říct, jak to v té naší slavné republice funguje. A to i přesto, že nepochybuju, že mnozí z vás to již vědí. Ale přece jen - spousta z vás, kteří sem chodíte, je věku mladšího - neinformovaného.

Krajský úřad dal škole "čas" do 30. září tohoto roku. Čas na to, aby škola sehnala "majitele", peníze. Ovšem už dnes si na stránkách libereckého kraje můžete přečíst Usnesení rady kraje č. 177/10/RK, kde se píše:

Usnesení č. 177/10/RK

Revokace usnesení rady kraje č. 50/10/RK

Rada kraje po projednání

ruší

usnesení č. 50/10/RK v plném rozsahu,

a souhlasí

1.


se sloučením Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace, jakožto organizace slučované, s Vyšší odbornou školou sklářskou a Střední školou, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace, jakožto organizací přejímající, s účinností k 1. 1. 2011,

2.


s tím, aby na Vyšší odbornou školu sklářskou a Střední školu, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace přešla všechna práva, povinnosti a závazky slučované příspěvkové organizace, s účinností k 1. 1. 2011,

3.


s doplněnou zřizovací listinou Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace o doplňkové činnosti slučované organizace, s účinností k 1. 1. 2011,

4.


se zrušením zřizovací listiny Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace, s účinností k 1. 1. 2011,

5.

s tím, aby funkci ředitelky Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace vykonávala i nadále PaedDr. Ilona Jindrová,

stanovuje

PaedDr. Iloně Jindrové, ředitelce Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace, plat ve výši dle přílohy důvodové zprávy, s účinností k 1. 1. 2011,

odvolává

v souladu s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), dále § 166 odst. 4 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, z funkce ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace, ak. mal. Františka Janáka, s účinností od 1. 1. 2011


...

P.S. Je středa. Ale v téhle republice je to jedno. Tady s námi vyjebávají každý den. fl

...

Pěkný den.


P.S. II. ... Dluhy z libereckého MS rostou

"Liberec poskytl ze svého rozpočtu na mistrovství světa zhruba 400 miliónů korun. Na loňském šampionátu ale vydělal mnohem víc. Především díky státním dotacím vyrostly ve Vesci a na Ještědu moderní sportovní areály za 1,25 miliardy korun. Liberecká radnice obdržela od státu dotaci 200 miliónů korun na více než 250 nových bytů, kde během mistrovství světa bydleli jeho účastníci. Na metropolitní síť pro přenos dat získal magistrát od státu 45 miliónů korun.

Na mistrovství světa šly z veřejných zdrojů více než dvě miliardy korun - ze státního rozpočtu skoro 1,5 miliardy korun, z rozpočtu Liberce asi 400 miliónů a Liberecký kraj přidal přibližně 165 miliónů. Náklady na samotnou organizací mistrovství světa činily přes 623 miliónů a zodpovídala za ně Neumannová. Příjmy pořadatelů na pokrytí nákladů nestačily, což vedlo k současným dluhům."Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Člověk aby se styděl. Fakt. hospodynka®pise.cz 17. 02. 2010 - 08:07
RE(2x): Člověk aby se styděl. Fakt. newold 17. 02. 2010 - 08:46
RE: Člověk aby se styděl. Fakt. am®pise.cz 17. 02. 2010 - 08:12
RE(2x): Člověk aby se styděl. Fakt. newold 17. 02. 2010 - 08:47
RE: Člověk aby se styděl. Fakt. anuska 17. 02. 2010 - 08:17
RE(2x): Člověk aby se styděl. Fakt. newold 17. 02. 2010 - 08:51
RE: Člověk aby se styděl. Fakt. mirekČ 17. 02. 2010 - 14:21
RE(2x): Člověk aby se styděl. Fakt. newold 17. 02. 2010 - 14:33
RE(2x): Člověk aby se styděl. Fakt. newold 17. 02. 2010 - 14:34
RE: Člověk aby se styděl. Fakt. bublinkacz* 17. 02. 2010 - 23:34
RE: Člověk aby se styděl. Fakt. spytihnev-vlidny®pise.cz 18. 02. 2010 - 20:25