Na zácpu je nejlepší rozrazil

24. červen 2010 | 08.58 |

ipravované změny Zákoníku práce k 1.1.2011, které budou obsaženy v Dodatku každé pracovní smlouvy.

1) Nemocenská 

Zaměstnavatel nebude dále akceptovat potvrzení od lékaře o pracovní neschopnosti. Kdo může dojít k lékaři, dojde i do práce.

2) Chirurgické zákroky

Veškeré operace jsou v době Vašeho pracovního poměru zakázané!

Firma Vás přijala jako celého a neporušeného člověka. Pokud si necháte něco odstranit, bude to posuzováno jako hrubé porušení pracovní kázně.

3) Volno na zotavenou

Každý zaměstnanec má nárok na 104 volných pracovních dnů za rok. Tyto dny se budou nazývat soboty a neděle.

4) Návštěva toalety

Návštěvy na toaletách se budou řídit abecedním pořádkem.

Všichni zaměstnanci začínající na písmeno A půjdou na toaletu mezi  8:00 až 8:20, písmeno B od 8:20 až 8:40 atd.

Pokud to nestihnete v uvedeném čase, musíte počkat do druhého dne, nebo si vyměnit čas s jiným zaměstnancem. Tato změna musí být písemně povolena od vedoucích obou zaměstnanců.

Pro použití toalety jsou stanoveny 3 minuty. Po uplynutí tohoto limitu se ozve zvukové znamení, toaletní papír se ukryje a dveře se otevřou dokořán.

5) Přestávka na oběd

Hubení zaměstnanci - 1 hodina (musí lépe vypadat)

Zaměstnanci se standardní váhou - 30 minut (stačí pro udržení váhy)

Tlustí zaměstnanci – 5 minut (na vypití odtučňovacího koktejlu)

6) Kodex oblékaní

Doporučuje se, aby zaměstnanci chodili do práce oblečeni úměrně svému platu. Kdo bude přistižen ve značkovém oblečení, bude to znamenat, že je na tom finančně dobře a může mu být plat snížen.

krasni_625Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Na zácpu je nejlepší rozrazil pajenka®svetu.cz 24. 06. 2010 - 09:12
RE(2x): Na zácpu je nejlepší rozrazil am®pise.cz 24. 06. 2010 - 09:26
RE(3x): Na zácpu je nejlepší rozrazil newold 24. 06. 2010 - 09:29
RE: Na zácpu je nejlepší rozrazil hanka 24. 06. 2010 - 10:06
RE(2x): Na zácpu je nejlepší rozrazil newold 24. 06. 2010 - 10:34
RE(3x): Na zácpu je nejlepší rozrazil hanka 24. 06. 2010 - 10:52
RE(4x): Na zácpu je nejlepší rozrazil newold 24. 06. 2010 - 11:04
RE: Na zácpu je nejlepší rozrazil mi-lada 24. 06. 2010 - 10:57
RE(2x): Na zácpu je nejlepší rozrazil newold 24. 06. 2010 - 11:05
RE(3x): Na zácpu je nejlepší rozrazil hanka 24. 06. 2010 - 11:17
RE(4x): Na zácpu je nejlepší rozrazil newold 24. 06. 2010 - 11:24
RE(3x): Na zácpu je nejlepší rozrazil mi-lada 24. 06. 2010 - 14:38
RE(4x): Na zácpu je nejlepší rozrazil brumbrumbrum®pise.cz 24. 06. 2010 - 16:52
RE: Na zácpu je nejlepší rozrazil brumbrumbrum®pise.cz 24. 06. 2010 - 16:46
RE: Na zácpu je nejlepší rozrazil nena 24. 06. 2010 - 21:23
RE: Na zácpu je nejlepší rozrazil whitebeard 25. 06. 2010 - 11:26
RE(2x): Na zácpu je nejlepší rozrazil brumbrumbrum®pise.cz 25. 06. 2010 - 18:26