Osho

10. březen 2005 | 07.07 |
› 

Většina z nás prožije život ve světě času, ve vzpomínkách na minulost a v očekávání budoucnosti. Jen zřídkakdy se dotkneme nadčasového rozměru přírtomnosti - v okamžiku nečekané krásy, náhlého nebezpečí, setkání s partnerem, nebo překvapení něčím nečekaným. Jen málo lidí vystoupí ven ze světa času a mysli, jeho ambicí a soupeřivosti, azačne žít ve světě bez času. Z těch, kteří tak učiní, se jen málo pokusí podělit o svou zkušenost. lao-c', Gautama Buddha, Bódhodharma... později pak George Gurjieff, Romana Maharashi, Jiddu Krishnamurti - ti všichni jsou svými současníkypovažováni za excentriky nebo blázny a po smrti prohlášeni "filozofi". Časem se z nich stanou legendy - už ne bytosti z masa a kostí, ale mytologické postavy ztělesňující naše kolektivní přání dostat se nad malichernost a trivialitu, za bezvýznamnost našeho každodenního života.

Osho byl jedním z těchkdo, kdo objevili dveře vedoucí do života v nadčasové dimenzi přítomnosti - sám sebe nazýval "opravdovým existencialistou" - a svůj život zasvětil tomu, že v druhých probouzel touhu hledat stejné dveře, vystoupit ze světa minulosti a budoucnosti a objevit svět věčnosti.

Osho se narodil 11.prosince 1931 v Kuchwada, Madhya Pradesh v Indii. Už od ranného dětství měl vzdorovitého a nezávislého ducha, chtěl pravdu sám zažít, a ne přijímat vědomosti a víru druhých.

Po osvícení, jehož dosáhl, když mu bylo 21 let, Osho dokončil studium a strávil několik let výukou filozofie na Universitě v Jabalpůru. Přitom též cestoval po Indii a přednášel, vyzýval ortodoxní náboženské vůdce k veřejným debatám, pochyboval o tradičních pověrách, a setkával se s lidmi z mnoha různých stran. Hodně četl, vše co nějak rozšiřovalo jeho pochopení systému víry a psychologie moderního člověka.

Koncem šedesátých let začal Osho rozvíjet svoje jedinečné techniky dynamické meditace. Moderní člověk, říkal, je natolik zatížen všemi dávno zašlými tradicemi minulosti a úzkosti a strachem z moderního způsobu života, že dříve než může začít doufat v objevení světa bez myšlenek a uvolněného stavu meditace, musí projít hlubokým očistným procesem.

Během svého života Osho promluvil prakticky o všech aspektech rozvoje kudského vědomí. Dobral se podstaty toho, co je důležité pro duchovní hledání moderního člověka, nedošel k tomu poznání cestou intelektzuálního chápání, ale ověřil jej svou vlastní existenciální zkušeností.

Nepatří k žádné tradici: !jsem začátkem úplně nového náboženského vědomí," říká. "Prosím nespojujte mě s minulostí - nestojí za to si ji pamatovat".

Jeho hovory k žákům a hledajícím z celého světa byly publikovány ve více než šesti stech svazcích a přeloženy do více než třiceti jazyků. Osho k tomu říká: !Mým poselstvím není žádná doktrína ani filozofie. Mým poselstvím je jistá alchimie, věda transformace. Jenom ti, kdo jsou ochotni zemřít takoví jací jsou a narodit se znovu do něčeho nového, tak nového, že si to ani sami ndedokážou představit... jenom těh pár odvážných lidí bude připraveno naslouchat, protože naslouchání bude riskantrní.

Naslouchání je váš první krok směrem k znovuzrození. Není to žádní filozofie, kterou byste přez sebe mohli přehodit jako plášť a jít se s ním někam pochlubit. Není to ani doktrína, v níž bys mohl nalézt útěchu na své dotěrné otázky. Ne, mým poselstvím není žádná verbální komunikace. Je to ještě riskantnější. Není to nic míň než smrt a znovuzrození".

Osho opustil své tělo 19.ledna 1990. Jeho obrovská komuna v Indii je nadále největším centrem duchovního růstu na světě a přitahuje tisíce návštěvníků z mnoha zemí, kteří se přicházejí zůčastnit jejich meditací, terapie, práce s tělem a tvořivých programů, nebo jen tak zažít atmosféru osvíceného pole buddhy.

Zpět na hlavní stranu blogu