Podobenství o jeskyni

26. březen 2013 | 10.20 |

V poslední době se čím dál tím častěji vracím k Platónově Ústavě, respektive k jeho Podobenství o jeskyni.

Jsou místa, kde se necítím dobře. Žel Matrixu mezi ně patří i zaměstnání nebo blogy plné neupřímných obrazů, stínů.

Nikdy nebudu souhlasit s někým, kdo háže špínu na svého kolegu či partnera a podsouvá mi verzi svoji, aniž by se pošpiněný mohl jakkoli bránit. Nemůžu za to. Ne náhodou jsem byla víc jak 15 let přísedící u okresního soudu.

Nikdy se nebudu usmívat na pokrytce. Mám z nich pupínky a u prd*lky ohýnek.

Zrovna tak nebudu óchat nad něčím co existuje na úkor férového jednání, na úkor přátelství.

...

Podobenství o jeskyni. Velice moudrý obraz lidského života a lidského poznání.

...

"Pomysli si lidi jako v podzemním obydlí podobném jeskyni, jež má ke světlu otevřen dlouhý vchod zšíři celé jeskyně; v tomto obydlí již od dětství žijí spoutáni na nohou i na šíji, takže zůstávají stále na témže místě a vidí jedině dopředu, ale nemohou otáčet hlavy, protože jim pouta brání; vysoko a daleko vzadu za nimi hoří oheň a uprostřed mezi ohněm a spoutanými vězni je nahoře příčná cesta, podél níž si mysli vystavěnou zídku.

Podél této zídky chodí lidé a nosí všelijaké nářadí přečnívající nad zídku, také podoby lidí a zvířat z kamene i ze dřeva i všelijak vyrobené, přičemž jedni z nosičů, jak se podobá, mluví, druzí pak mlčí. Divný jest ten tvůj obraz a divní vězňové.

Podobní nám, odpověděl jsem; neboť takoví lidé jistě by neviděli ze sebe samých ani ze svých druhů něco více než stíny vrhané ohněm na protější stěnu jeskyně. A co předměty nošené podél zídky? Neviděli by z nich právě tolik? A kdyby mohli vespolek rozmlouvat, jistě by myslili, že těmi jmény, která dávají tomu, co před sebou vidí, označují skutečné předměty.

A což kdyby to vězení odráželo od protějška i ozvěnu? Kdykoli by promluvil někdo z přecházejících nosičů, nemyslíš, že by pokládali za původ toho hlasu jedině právě ten přecházející stín? Nuže pozoruj, jeden z nich je vyproštěn z pout a přinucen náhle vstát a otočit šíji a jít a hledět vzhůru ke světlu. Z toho všeho by cítil bolest a pro mžitky v očích nebyl by schopen dívat se na ony předměty , jejichž stíny tenkrát viděl: Co by asi řekl, kdyby mu někdo tvrdil, že tenkrát viděl jen přeludy, nyní však že zří správněji, že je mnohem blíže skutečnosti a obrácen k předmětům skutečnějším? A kdyby ho docela nutil hledět do světla samého, že by ho bolely oči a že by se obracel a utíkal k tomu, nač se dovede dívat, a měl za to, že toto jest vskutku zřetelnější, než co se mu ukazuje?"


Opravdu je to co vidíme skutečnost?

01

 A ano, ano, v politice to platí dvojnásob. Žádná skutečnost.

Pouhá projekce. Hra světel a stínů. Matrix.Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Podobenství o jeskyni zdenka"ren" 26. 03. 2013 - 10:48
RE(2x): Podobenství o jeskyni newold 26. 03. 2013 - 11:03
RE: Podobenství o jeskyni petr 26. 03. 2013 - 14:39
RE(2x): Podobenství o jeskyni newold 26. 03. 2013 - 21:02
RE: Podobenství o jeskyni irena s. 26. 03. 2013 - 20:37
RE(2x): Podobenství o jeskyni newold 26. 03. 2013 - 21:03
RE: Podobenství o jeskyni lentilka®sdeluje.cz 27. 03. 2013 - 05:22
RE(2x): Podobenství o jeskyni newold 27. 03. 2013 - 07:10
RE: Podobenství o jeskyni newold 27. 03. 2013 - 07:12
RE(2x): Podobenství o jeskyni hospodynka®pise.cz 27. 03. 2013 - 12:42
RE(2x): Podobenství o jeskyni lentilka®sdeluje.cz 27. 03. 2013 - 19:28
RE: Podobenství o jeskyni kitty 27. 03. 2013 - 11:54
RE(2x): Podobenství o jeskyni kitty 27. 03. 2013 - 11:57