Medvědí díra

3. červenec 2009 | 00.00 |

Ve Staré Olešce nedaleko České Kamenice měl sedlák jménem Kecal velmi nezvedeného syna Frantíka. Hoch byl jedináček. Rodiče mu všechno dopřáli, všechno odpouštěli, a Frantík tak vyrůstal jako to dříví v lese.

Když byl větší, doma se skoro vůbec nezdržoval. Celé dny se toulal v úžlabinách, lezl po skalních srázech, vyšplhal i na nejvyšší smrk, kde vybíral vranní hnízda, a hned na to se už zase proháněl po okolních polích i pastvinách, kde plašil pasáčkům stáda hus, otloukal ovoce se stromů a tropil jen samé neužitečné a nedobé věci. Domů se che chodil jen najíst a vyspat. Rodiče pracovali na polích i ve chlévě sami, synek na práci nepřivykl. Otec Kecal se jen pýchou nadouval, jak chlapec roste a sílí. že svou sílu na užitečné věci ale neobrací, láskou zaslepeným rodičům nevadilo.

I sousedé si všimli lenošného Frantíka. Na moudré rady a napomenutí se hoch však jen poškleboval a jazyk na lidi vyplazoval. S tím jazykem to nebyla jen nezpůsobnost, byl to zlozvyk. Kdykoli se totiž zabýval něčím namáhavějším, už už měl špičku jazyka mezi rty nebo v koutku úst.

Hned za Starou Oleškou je vysoká pískovcová skála, do které vede chodba zakončená jeskyňkou v podobě doupěte. Vchod do doupěte byl zarostlý křovím a kořeny stromů. Dosud se tomuto místu říká Medvědí díra. Snad tam někdy i medvěd žil.

01V době, o které vyprávím, bylo však doupě sídlem tří bratrů pidimužíků. Byli to malí človíčkové s řídkými vousy a vrásčitými tvářemi, kteří v polední době i večer vycházeli na okraj doupěte, buď aby se ohřáli na sluníčku, nebo poohlédli po nebi a po kraji.

Při svých toulkách objevil Frantík naši Medvědí díru právě v poledne, když se hladový vracel domů k obědu. Pidimužíčci zrovna odpočívali na teplém sluníčku a kouřili dýmčičky.

Zlomyslný kluk, spatřiv tak podivné mužíčky, se zpočátku zalekl, pak si ale dodal kuráže, přiblížil se k nim a začal se jim vysmívat. Mužíčci ho klidně napomínali, on však ten svůj jazyk pořád vyplazoval a kamením po nich házel. Když v tom najednou všichni tři zmizeli v Medvědí díře.

Večer se radili, jak zlého kluka potrestat.

"Bratři," řekl první, "ať dostane zlou ženu!"

"Do té doby je ještě moc dlouho," pronesl druhý. "Lépe bude, když se někde vymáchá nebo na skále potluče!"

"Ani to by nebylo moudré," rozhodl třetí. "Když svůj zlolajný jazyk pořád z pusy vystrkuje, ať mu tak zůstane!"

S tím všichni souhlasili.

Druhý den i příští dny prováděl Frantík po okolí Olešky své skopičiny, dál obdivován otcem Kecalem i matkou Kecalovou. Jakmile na někoho pro dobré slovo však jazyk vyplázl, ten se mu rázem o kousek prodloužil, až se mu jednoho dne do pusy už prostě nevešel, jak byl dlouhý, a vyčuhoval ven.

Spěchali tedy rodiče s Frantíkem ke kořenářce, pak k lékaři, leč všechno bylo marné. Jazyk mu už nikdo zkrátit neuměl.

A tak se milý Frantík Kecalů, který se druhým tak rád poškleboval, stal pro svůj dlouhý jazyk sám terčem posměchu.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Medvědí díra irena 03. 07. 2009 - 16:35
RE(2x): Medvědí díra newold 04. 07. 2009 - 16:59
RE: Medvědí díra contritus®pise.cz 03. 07. 2009 - 17:43
RE(2x): Medvědí díra newold 04. 07. 2009 - 16:59
RE(3x): Medvědí díra contritus®pise.cz 04. 07. 2009 - 17:48
RE: Medvědí díra valach 03. 07. 2009 - 19:54
RE(2x): Medvědí díra slávek 03. 07. 2009 - 23:47
RE(2x): Medvědí díra newold 04. 07. 2009 - 17:00
RE(3x): Medvědí díra valach 06. 07. 2009 - 10:43