Ryby - partnerský

21. leden 2008 | 12.00 |

82oheňzeměvzduchvoda

Ryby s Beranem(4 body z 10)

Berana dojímá křehkost a zranitelnost Ryb. Ryby jsou však jeho silovým přístupem a agresí zastrašeny a snaží se mu uniknout. O to víc Berana přitahují. Beran si s Rybami připadá jako v dzhové pohádce. Jejich oddanost ho fascinuje a cítí se proto jako ochranitel a rytíř. Nicméně nic netrvá věčně. jejich vztah nepřetrvá, protože jim chybí společná půda pod nohama.

Ryby s Býkem (1 bod z 10)

Ryby, které vidí svět pověstnými růžovými brýlemi a také z hlediska jakési zvláštní duchovní moudrosti, s níž se už narodily, mají problém nátuře Býka porozumět. Když vidí, jak Býk kupuje umění, protože je to dobrá investice, zůstává jim rozum stát. Investice?! Do umění je přece třeba se ponořit a nechat působit na duši! A pokud spolu budou tito dva lidé žít, podobné věty proletí vzduchem velmi často. Ryby se navíc cítí Býkem nepochopeny.

Ryby s Blížencem (3 body z 10)

Ryby jsou schopny zůstat celé hodiny sedět či ležet a oddávat se svému snění a bohatému vnitřnímu životu. Blíženec je pravým opakem. Neposedí na místě, i když je v klidu, neustále - alespoň uvnitř - kmitá. Tento pohybový potenciál působí na Ryby nesmírně rušivě a vyvolává v nich neurotické stavy. Blíženec vnímá svět jako telegram a Ryby jako imaginativní celovečerní film. Tito dva se jednoduše nesejdou.

Ryby s Rakem (5 bodů z 10)

Oba jsou z říše vod, kde vládnou hluboké city, bohatá představivost a lpění. Setkají-li se, Rak okamžitě k Rybám zaujme ochranitelský postoj a Rybám se to ihned zalíbí. Lásku si vzájemně dávají najevo péčí i dotyky. Nepustí se z očí. Rak se stará o praktickou stránku věci a Rybám později vytkne jejich lenost. je ale vděčný, že je má doma jen pro sebe, i když třeba celé odpoledne prospaly. V sexu si docela rozumí.

Ryby se Lvem (3 body z 10)

Tak sebestředného člověka jsem ještě neviděl - zvolají Ryby při setkání se Lvem. Samy jsou založeny empaticky a proto nevěřícně sledují Lvovu zálibu v sobě samém. Ryby potřebují o svých úzkostech, které z atmosféry nasají vždy jako houba mluvit, aby se uklidnily, ale to jim Lev neumožní. Kromě toho nesdílejí společné zájmy.

Ryby s Pannou (6 bodů z 10)

I když mají Ryby dvě tváře, přičemž ta jedna je mysticky hluboká, zasněná a nepraktická, a ta druhá životaschopná, velmi je potěší, že ve vztahu s Pannou je to právě Panna, kdo se automaticky ujme každodenní praktické stránky společného života. Ryby se od Panny díky své citlivosti mohou naučit zodpovědnosti. Z jejich snění je sice vyruší kritické poznámky Panny, ale Ryby pro Pannu mají pochopení. Panna na druhé straně prohloubí po boku Ryby svou duchovní stránku.

Ryby s Vahami(6 bodů z 10)

I když jsou si Ryby s Vahami naprosto nepodobné, jejich vztah přinese méně třecích ploch než vztah Ryb s jiným znamením. Jak Ryby tak Váhy mají zalíbení v umění, filmu, modě, a tento jejich společný zájem jim umožňuje trávit společnýčas mnoha různými způsoby. Toto spojení - Ryby s Vahami - bývá časté mezi umělci. Oba jsou si vzájemnou isnpirací.

Ryby se Štírem (7 bodů z 10)

Ryby si se Štírem připadají, jako by zapluly do příliš velké hloubky, kam už sluneční paprsky nedosáhnou. Přesto oba mluví stejným jazykem. Oba jsou hluboce citově vybaveni, oba potřebují cítit lásku a oddanost partnera, i když Štír to nikdy nepřizná. Ryby jsou schopny velké oddanosti a dokud mezi nimi nevyvolá konflikt sklon Ryb občas mluvit vyhýbavě, ba dokonce lhát, mohou si žít spokojeně. Pokud se však jednou uchýlí ke lžím, Štír to okamžitě vycítí a jeho důvěra bude navždy nahlodána. A mezi námi - není nic horšího, než žít se Štírem, který vám přestal důvěřovat.

Ryby se Střelcem (8 bodů z 10)

Oba jsou velmi duchovně založeni. Střelec je spíše mystik teoretik, který přečetl mnoho knih. Ryby tolik knih nepřečetly, ale na svět s onou mystickou hloubkou a moudrostí už přišly. A právě tuto jejich přirozenost jim Střelec závidí. Spolu zažijí hodně zábavy, protože Ryby, jako dvojité znamení, mají dvě tváře. Jedna je zasněná a romantická, druhá pak spojena více s realitou kažodenního života a rozhodně jí nechybí smysl pro humor. To Střelce okouzlí. Vyvine se mezi nimi krásné romantické vzplanutí, které přeroste v dlouhodobý vztah.

Ryby s Kozorohem (8 bodů z 10)

Ryby nejsou Kozorohem okouzleny tak, jako Kozoroh Rybami. Je to on, kdo si Ryby namlouvá. je nadšem z křehkosti a jemnosti Ryb. I když jsou na první pohled hodně rozdílní, Kozoroh podpoří onu méně aktivní stránku Ryb, kterou jako dvojité znamení mají. Onu stránku, která je méně mystická a více spojená s materiálním světem. Na oplátku Kozoroh pro sebe využívá hluboký vhled a intuici, kterou Ryby oplývají.

Ryby s Vodnářem (6 bodů z 10)

Ryby jsou Vodnářem zasaženy jsko bleskem z čistého nebe. Když jej uvidí, jako by před nimi stál Malý Princ z jejich zamilované knížky. Křehký a přitom tak silný, nevinný a čistý na duši. Ryby se do něj zamilují až po uši. Vodnář je v tom však nevinně, a tak jsou Ryby bezradné, jak upoutat jeho pozornost. Nakonec mohou ale najít společný jazyk a být spolu ve světě, který se bude lišit od světů jiných.

Ryby s Rybami(5 bodů z 10)

Ryby se vzájemně přitahují. Myslí si mylně, že ve své zrcadlové podobě našly svůj dlouho hledaný "duál", přičemž přehlédnou, že našly jen dvojče, a ne doplňující funkci kdysi dávno ztracené části své duše. Na tuto skutečnost však hned nepřijdou. Ostatně po sexuální stránce si docela rozumějí. Co víc si přát. Nebyly to přece Ryby, kdo vymyslel práci. A pracovat na sobě a vzájemném vztahu? To snad ne! Ryby s Rybami je partnertsví dvou citových vyděračů. Jde jen o to, kdo je silsnější, aby toho druhého zdolal.

Zpět na hlavní stranu blogu