Střelec - partnerský

21. leden 2008 | 11.01 |

100oheňzemě vzduchvoda

Střelec s Beranem ( 9 bodů z 10)

Pokud se setkají tito dva, bude to jiskřit. Oba jsou ohniváci a energií jen planou. Jejich pohled na život je podobný. Oba touží po dobrodružství, objevují nové horizonty, zdolávají překážky. Oba jsou nezdolnými optimisty. Mohou být skvělými přáteli, milenci i partnery.

Střelec s Býkem(4 body z 10)

Střelec na Býka pohlíží jako na přehnaně materialisticky zaměřenou bytost, kterou nezajímá nic jiného než mamon a jídlo. Pro lakotu Býka nemá Střelec už vůbec pochopení. Střelec je velkorysý.

Střelec s Blížencem (6 bodů z 10)

Ačkoli jsou oba optimisti, u Střelce je jejich optimismus založen na duchovních kořenech. Mají jednoduše víru, že se o ně pán Bůh vždycky postará. A má pravdu. Zatímco Blížencův optimismus plyne z jeho mistrovského potlačování všech ohrožujících myšlenek. Mohli by si rozumět. Více než romantický svazek mezi nimi má šanci vzniknout přátelství.

Střelec s Rakem (4 body z 10)

Tady se setkávají dva rozdílné světy. Střelec se svou touhou po svobodě, volných křídlech a dobrodružných cestách. A citově závislý Rak s touhou po hnízdečku a rodině, po pevných a nikdy se neměnících rodinných rituálech. Ani jako přátelé nemají tito dva šanci. Ne, není mezi nimi nenávist ani odpor, jen prostě nemluví společnou řečí.

Střelec se Lvem (7 bodů z 10)

Další ohnivá kombinace, která energií jen sálá. Pravda, Střelec by byl s Beranem spokojenější než se Lvem. Ale i se Lvem mají mnoho společného. Oba mají potřebu velké osobní svobody. Oba jsou optimisty a rádi se baví.Oba rádi chodí do společnosti, i když do poněkud rozdílné. Střelec by rád Lva občas doprovodil, protože rád pozoruje a studuje lidi. Na Lvu by mu však vadila jeho lenost, scénická dramatičnost a sebestřednost. Pokud by byl Střelec schopen splnit Lvovi podmínky nutné k sexuálnímu sblížení, pak by jim to mohlo klapat i v sexu.

Střelec s Pannou (5 bodů z 10)

Střelec jako dokonalý optimista je poněkud zaskočen kritičností Panny, ale protože umí ohodnotit a má smysl pro spravedlnost, bude mu jasné, že na kritice Panny něco je. Nadchne se jejím smyslem pro detail. Střelec totiž pro les nevidí stromy a Panna to má naopak - pro stromy nevidí les. A tak se tito dva od sebe mohou strašně moc naučit, budou-li chtít.

Střelec s Váhami (4 body z 10)

Střelce jistě Váhy zaujmou coby druhé pohlaví. Horší už to však bude, měl-li by si je vybrat pro jiné hodnoty. Jejich pohled na život, cíle a očekávání je tak rozdílný, že jen stěží hledají společnou řeč. Střelec je bolestivě upřímný, Váhy se upřímnosti bojí jeko čert kříže. Střelec nerad vyumělkovanost a předstírání, Váhy jsou v tom mistři. Střelec nerad prázdné tlachání a Vahám, nejenže nevadí, ale dokonce vyhovuje.

Střelec se Štírem (3 body z 10)

Střelec je v rozletu jako Ikaros, při setkání se Štírem zalapá po dechu. Jakoby jej najednou někdo stáhnul ze sluneční záře do podsvětí. Ale protože je Střelec dobrodruh, je tím fascinován a nebrání se. Může mezi nimi vzniknout vášnivý románek plný bojů.

Střelec se Střelcem (7 bodů z 10)

Dva kamarádi do deště, dva dobrodruzi na cestách, dva filozofové nad sklenkou vína. Tito dva si výborně rozumí. Spojuje je stejný cíl i stejná hladina energie. Spřádají a podnikají spolu dobrodružné plány. I mezi nimi může vzniknout milenecký vztah. ne náhodou jim vládne planeta Jupiter, která není symbolem nikoho jiného než samotného Dia z řeckého Olympu. jakmile jejich první vzplanutí odezní, stávají se pouze přáteli.

Střelec s Kozorohem (3 body z 10)

Střelci není Kozorohův svět ani trochu blízký. Sice se zájmem pozoruje jeho trpělivé a urputné lopotění, ale ani za nic by se k němu nepřidal. Střlec, který je velkorysý, empatický a nesobecký, vůbec nechápe Kozorohovu šetrnost až lakotnost. Když se spolu pustí do řeči, stěží hledají společné téma. Ani v sexu si nerozumí.

Střelec s Vodnářem (9 bodů z 10)

Jak si ti dva kápnou do noty! Oba duchovně zaměřeni, i když po svém. Proberou všechny možné filozofické otázky i vize budoucnosti. Budou se zabývat otázkami smyslu života i smrti. A budou spolu neskonale spokojení. Budou však spíše přáteli než milenci. Ale to nebude nijak umenšovat pohodu, v níž spolu budou žít.

Střelec s Rybami (8 bodů z 10)

Střelec s Rybami, ač jsou každý z jiného těsta, jsou podobně duchovně naladěni. Proto spolu tráví dlouhé hodiny povídáním si o všech možných filozoficko-náboženských otázkách. Střelec Rybám trochu závidí jejich přirozený mysticismus jejich zvláštní tajemné zážitky. Vztah Střelce s Rybami je poněkud vzdálen realitě a praktický život jim může dělat maličké potíže, ale jinak si spolu rozumí ve všech sférách, sex nevyjímaje.

Zpět na hlavní stranu blogu