Nejen pro Jiřinku - aneb rok 1938

7. září 2008 | 11.09 |

Hitler, Henlein, Himmler, Hácha, Habersbirk 13.09.1938 (Habartov)...Samá písmena "H"... Jak to bylo v roce 1938? ...upřímně - nevím, neb jsem ještě nebyla na světě ...ale sobotní večer mě opět donutil se zamyslet nad tím, proč se dnešní děti neučí ve školách to co my, nebo nad tím proč nemají žádný respekt a úctu ať už jeden k druhému, ke svým rodičům a hlavně, hlavně!, k učitelům... za mých školních let byl Pan učitel někdo. Neexistovalo, abychom si doma postěžovali, že nás zatahal tu za ucho, tu nám vlepil políček, protože bychom doma dostali přídavek. I v těch malých hlavičkách jsme totiž věděli, že jeho počínání bylo oprávněné. A věděli to i naši rodičové!

Ješitně prohlašuji, že jsem ve škole patřila mezi premianty. A nemyslete si, že jsem snad proto byla vzorňas. Tak to rozhodně ne. Už v první třídě jsme se s Evou v nepozorovaných chvílích potajmu vkrádaly do šuplíku pana učitele a užíraly mu zásoby lesněnek a hašlerek, které tam měl pro případ, že některý ze žáků začal pokašlávat. My dvě jako napotvoru byly totiž pořád zdravé, tak snad každý logicky uvažující člověk uzná, že naše počínání bylo zcela na místě! efsmích

Ale teď už vážně. A zpět k Jiřince a k ukojení její, mně dech vyrazivší, upřímné otázce Jak to bylo v roce 1938?

Koneckonců, máme rok 2008 a tedy rovných 70 let od té doby, tak proč si některá data nešpitnout, no ne?

Jiřinko, máš báječného souseda.Jak už sama víš - velice chytrého, sečtělého, takže sem hodím jen pár dat, ju? Mimochodem těch zakládajících členů oné nejmenované skupiny lidí, která vznikla 9. listopadu 1925, nebylo sedm ale osm. Nešlo tudíž o film Sedm statečných ale o film Schreck.egmrká okem

20.02. 1938 Německo obsadilo Rakousko a připojilo je ke svému území.
11. - 13.3. a 23. - 24. 1938 Německá agrární strana, německá živnostenská strana a německá křestansko-sociální strana splynuly s henleinovskou sudetoněmeckou stranou.

28.03. Hitler na berlínské poradě vyzval Konráda Henleina a K.H.Franka, aby čs. vládě kladli nepřijatelné podmínky.
21.04. Hitler a velení wehrmachtu rozpracovali zásady plánu útoku na ČSR, kterému přidělili název "Plán zelený".
24.04. Henlein vyhlásil na sjezdu sudetoněmecké strany v Karlových Varech autonomisticko-federalistické požadavky.
13.05. Čs. vláda schválila rámcový návrh národnostního statutu, jehož hlavními principy byly samospráva a proporcionalita.
20.05. Čs. vláda rozhodla na základě informací o pohybech německých vojsk k hranicim povolat do zbraně jeden ročník zálohy a příslušníky technických a speciálních jednotek. Současně byla vyhlášena pohotovost praporů Stráže obrany státu.
30.05. Hitler vydal podrobnou válečnou směrnici k útoku na ČSR.
06.06. Byla zrušena vojenská ostraha hranic s Polskem a Maďarskem.
13.06. Zrušena ostraha na hranicích s Německem.
20.07. Britská vláda vyvinula diplomatický nátlak na prezidenta Beneše, aby pro jednání se sudetoněmeckou stranou přijal nezávislého zprostředkovatele.
25.07. Vláda tento návrh přijala a za prostředníka byl vybrán stoupenec politiky usmiřování a proněmecky orientovaný lord Runciman.
03.08. Runcimanův příjezd do Prahy.
12.08. Byly odhaleny první skupiny pašeráků dopravujících na území ČSR německé zbraně.
18.08. Lord Runciman se na Červeném Hrádku sešel s Konrádem Henleinem.
30.08. President Beneš předal svůj plán na řešení sudetoněmecké otázky zástupcům Henleinovy strany.
31.08. Čs. hlavní štáb vydal směrnice pro činnost armády pro případ německého povstání v pohraničí.
12.09. Po Hitlerově projevu na sjezdu NSDAP v Norimberku vypuklo v pohraničí ČSR henleinovské povstání.
13.09. Čs. vláda vyhlásila v některých okresech v pohraničí stanné právo a vyslala tam vojenské asistence.
19.09. 1938 Sudetoněmecký Preikorps zahájil bojové akce proti obráncům čs. hranic včetně osádek lehkého opevnění.
22.09. 1938 Čs. vláda vyhlásila ostrahu hranic. Od 14.9. již pohraniční opevnění obsazovaly jejich posádky.
23.09. 1938 Čs. vláda vyhlásila všeobecnou mobilizaci branné moci, republika vstoupila do stavu bojové pohotovosti.
27.09. 1938 Hitler vydal rozkaz přemístit útočné jednotky wehrmachtu do výchozích pozic útoku proti ČSR.
28.09. 1938 Čs. hlavní štáb nařídil zostřenou pohotovost armády, prvosledové jednotky dosáhly bojové pohotovosti, "B" jednotky dokončily mobilizování a odcházely do nástupních prostorů.
29.09. 1938 V Mnichově proběhla konference za účasti Německa, Itálie, Francie a Velké Británie. Bylo rozhodnuto o postoupení čs. pohraničí Německu.
30.09. 1938 Vláda ČSR byla donucena přijmout ponižující mnichovský diktát. Ředitelství opevňovacích prací nařídilo zastavit veškeré práce na opevnění.
01.10. 1938 Vláda ČSR vydala souhlas k odstoupení Těšínská Polsku.
1. - 10.10.1938 Československé pohraničí bylo v pěti pásmech postoupeno Německu.
05.10. 1938 Prezident Beneš abdikoval. Hitler si prohlédl čs. opevnění na severu Čech. Viz dole pokračovaní! ebmrká
06.10. 1938 Dohoda slovenských politických stran žádající autonomii Slovenska a předání moci vládě v čele s Jozefem Tisem.
21.10. 1938 Hitler vydal vojenskou směrnici k likvidaci zbytku ČSR.
02.11. 1938 Na vídeňské arbitráži byl vynesen výrok o novém průběhu hranice s Polskem a Madarskem.
05.11. 1938 Byla rozpuštěna Sudetoněmecká strana a splanula s nacistickou NSDAP.
19.11. 1938 Národní shromáždění přijalo zákon o autonomii Slovenska a Podkarpatské Rusi, čímž se název státu změnil na Česko-Slovensko.
20.11. 1938 Byl vydán zákon o sjednocení sudetoněmeckého území s německou říší.
30.11. 1938 Česko-slovenským prezidentem byl zvolen dr. Emil Hácha. Byly zrušeny všechny hraničářské pluky.
15.12. 1938 Národní shromáždění schválilo zmocňovací zákon, který dával vládě nahrazovat zákony vládními vyhláškami. Znamenalo to konec demokracie v ČSR.
10. - 22.12.1938 Němci provedli za Hitlerovy účasti první zkušební postřelování pevnostních objektů na Králicku.
15.03. 1939 Zbytek Československa byl obsazen německými vojsky, byl vyhlášen Slovenský stát.

Ráno ve čtvrtek 6.října se severočeskými obcemi rozšířily letáky se zprávou, že "Vůdce", jehož návštěva předešlého dne byla odvolána, přeci jen přijede. Zfanatizované sudetoněmecké obyvatelstvo rychle vyzdobilo ohlášenou trasu a ve velkém počtu na ni čekalo. Hitler dorazil za chladného, větrného a zamračeného počasí krátce před půl desátou vlakem do Löbau. Tam už ho očekával početný doprovod vojenských a politických činovníků - za všechny uveďme generála Fedora von Bocka (velitele 8.armády připravené k útoku ve směru Görlitz - Česká Lípa), gen. Wilhelma Keitela (šéfa OKW a věrného Hitlerova průvodce), Heinricha Himmlera (velitele policie a SS), Konkráda Henleina (představitele SdP, od 2.října říšského komisaře pro Sudety) a Dr. Hanse Lammerse (náčelníka říského kancléřství). Všichni přesedli do automobilů a přesně v 10hod. přejeli státní hranici u dnes již zaniklé obce Fukov. Ve Šluknově se Hitler zapsal do městské kroniky a z tribuny na rumburském náměstí pronesl krátký projev. Tou dobou se už mraky zvedly a vysvitlo slunce. Z Rumburku kupodivu nepokračovala jízda na Varnsdorf, ale přes Krásnou Lípu do Chřibské. Drobnou komplikaci tvořila objížďka za mobilizace odstřeleného mostu u Rybniště. U Křížového buku Hitler poprvé projížděl linií čs. opevnění. Kolona automobilů podle plánu zastavila, Hitler vstoupil do pevnůstky stojící nad svahem u silnice (jednalo se o objekt č. 30 úseku N-1), pak si prohlédl nedaleké protipěchotní zátarasy a důstojníci z jeho doprovodu mu vysvětlili podrobnosti. Událost byla zaznamenána na filmu a epizoda bývá častou součástí dokumentárních pořadů.

Po prohlídce pokračoval přes celou Lísku do České Kamenice, kde obloukem projel náměstí, zapsal se do kroniky a přijal hlášení plukovníka Stempela, velitele 10.regimentu z Drážďan, a hraběte Ulricha Kinského, který si pro tuto příležitost nechal narychlo ušít uniformu SA. Neznámý místní kinoamatér zachytil tuto slávu na filmový pás. V nedalekém KamenickémŠenově dostal Hitler broušenou křišťálovou vázu a bez zastavení, avšak za neustálého jásání shromážděných davů projel Nový Bor a Cvikov. V Mařenicích opět projížděl podobnou opevněnou linií jako zhruba před hodinou a situace se opakovala. Hitler vystoupil z automobilu, navštívil pevnůstku (č. 234 úseku M-1) stojící těsně vedle silnice a generál pěchoty von Schwedler mu objasnil čs. opevňovací systém. Místní obyvatelé bunkr zanedlouho opatřili deskou připomínající vzácnou návštěvu, ozdobným plůtkem s květinami a na stožáru vztyčovali vlajku s hákovým křížem, takže zde postupně vzniklo "poutní místo".

Další část Hitlerovy cesty byla poněkud komplikovaná. Kolona přejela na území říše, projela obcemi Oybin a Lückendorf, pak se vrátila přes Petrovice do bývalého Československa a pokračovala až do Chrastavy. Cestou opět dvakrát překračovala linii opevnění, ale tentokrát bez povšimnutí. Na chrastavském náměstí Hitler přehlédl oddíly Wehrmachtu a poobědval v místním poněkud omšelém hotelu Schwarzes Ross (nyní budova městského muzea). Kolem 16:30 dorazily do Frýdlantu v Čechách, kde po obligátní přehlídce okupačních jednotek 52.žitavského regimentu nastalo vyvrcholení denní programu - projev z balkónu radnice spolu s Konrádem Henleinem. Následoval už jen průjezd Novým Městem p. Sm. směrem na Schwarzbach (nyní Czerniawa Zdrój), přestup do vlaku a dlouhý noční přejezd do Slezska.

(převzato z knihy Hraničáři pod Luží ´38)

P.S. Jo, a Jiřinko, toho 6.tého února na tebe budu myslet! A já nikdy nelžu. Přísahám na holý pupík!

Mně byl totiž zrovna 6. únor osudný. Bohužel - stále nevím jestli v dobrém či zlém. ekkoulí očima Takže vám třem přeju, ať v tom máte jasno hned od začátku a miminku hodně zdraví a ve škole pak učitele, kteří budou opět Někým. fq

Zpět na hlavní stranu blogu

Související články

žádné články nebyly nenalezeny