Blíženci - partnerský

21. leden 2008 | 11.55 |

105oheňzeměvzduchvoda

BlížencisBeranem (7 bodů z 10)

Blíženci jsou zpočátku Beranovou dynamikou přitahováni, Beran je zase spokojen neustále novými impulsy ze strany Blížence, i když za čas může být jeho proměnlivostí zmaten, později i znechucen. Nezavděčí se však hlavně Blížencům svou snahou je neustále řídit. Blíženci mají rádi svobodu a prostor. Shodnou se ve své honbě za vším novým. Celkově nejsou svazkem, který byneměl šanci.

Blíženci s Býkem (3 body z 10)

Blíženci mohou mít po chvíli společného soužití s Býkem pocit, že na ně spadla těžká zeď. Potřebují volnost a to jim Býk rozhodně nenabídne. Na druhé straně, pokud jsou dostatečně moudří, smíří se s poněkud omezujícími nároky Býka a budou vděční za to, že jim poskytuje zázemí a domov a stará se o všechny praktické stránky každodenního života. Otázka je, jak dlouho to Býk vydrží. Pokud bude Blíženec muž, bude nadšen tím, jaká je jeho žena hostitelka, takže toto rozložení sil má větší šanci. Budou však zcela jistě řešit problémy v ložnici.

Blíženci s Blížencem (10 bodů z 10)

Tento svazek je ideální z hlediska společných zájmů, stejného přístupu k jídlu a sexu, podobnému pohledu na svět. Pravdou ale je, že jejich vztahu bude chybět pevná stabilní základna, onen rodinný krb, protože ani jeden z nich nemá přirozené sklony krb budovat či o něj pečovat. Problémy mohou vzniknout kvůli typické blíženecké náladovosti. Pokud se dostaví konflikt, jsou natolik pružní, že budou schopni jej buď vyřešit nebo přejít, aniž by nějak zvlášť ohrozil jejich vztah.

Blíženci s Rakem (1 bod z 10)

Blíženci mohou být Rakem zpočátku okouzleni, protože každý v sobě neseme podvědomé vzpomínky na pocit bezpečí a domova. Potíž nastane ve chvíli, kdy zjistí, že mít domov pro ně znamená doslova řeholi! V tu chvíli začne Blíženec litovat. A i když pak bude muset poslouchat citové výlevy stěžujícího si Raka, který bude díky Blížencově citovému chladu neustále v depresi, začne se vztah chýlit ke konci.

Blíženci se Lvem (8 bodů z 10)

Tito dva se k sobě docela hodí, protože je oba pojí dost podobných zájmů. Zaprvé, oba velmi rádi navštěvují společesnké akce a poznávají nové věci. Blíženec bude mít sice občas potíž s přemlouváním Lva k tomu, aby se zvedl ze svého lože a učinil krok. To když Lev dostane jeden z pro něj typických několikadenních záchvatů lenosti. Ale pak se zase všchno vrátí do normálu. Blíženci budou také - někdy žárlivě, někdy s pýchou - sledovat, s ajkou přirozeností se stává jejich Lev ve společnosti vždycky středem pozornosti. Od Lva bude mít Blíženec vždy dostatek osobní svobody, kterou k životu tolik potřebuje.

Blíženci s Pannou (4 body z 10)

Blížencova povrchnost dostane ve vztahus Pannou přímý zásah, který jen těžko Blíženec vydýchá. Kritika Panny pro něj bude pokaždé jako studená sprcha. Na každém kroku mu bude připomínána jeho nedochvilnost, nesplnění slibu a podobně. Pokud by však byl ochoten se od Panny učit, mohl by svou povahu po boku Panny prohloubit. Také jej budou fascinovat podrobné znalosti, které Panna má o všem, co ji zajímá. Proto se s ní Blíženec nebude nikdy nudit. K návštěvám společenských akcí ale Blíženec Pannu nepřemluví. Je sice ochotna udělat výjimku ze svých pravidel kvůli těm, které miluje, ale ne často.

Blíženci s Váhami (8 bodů z 10)

Tady se scházejí dvě znamení, která spolu zcela jistě dobře vyjdou. Ani Blíženci ani Váhy si nepotrpí na velkou hloubku a oba jsou velmi společesnky založeni. Jejich přístup k životu, pocity a city, stejně jako intelekt budou podobné povahy. Oba potřebují i dopřávají dostatek osobní svobody. Ani jeden z nich není domácký typ, a tak si při péči o společnou domácnost nemají co vyčítat. Sexuální náboj Vah je silnější než Blíženců, ale ne natolik, aby mezi nimi vznikly vážné rozpory.

Blíženci se Štírem (3 body z 10)

Blíženci jsou neustále v honbě za životem a zajímavými lidmi. Ne tak Štír, proto přehnaná společenská aktivita Blíženců začne ve Štírovi velmi brzy vzbuzovat žárlivost. Nejraději by byl, aby se Blíženec držel doma. Ten se bude cítit Štírem pohlcen a bude si připadat jako ve vězení. Štír na něj působí tíživě a depresivně a nutí ho se dívat na stránky, kterým by se sám ze své vůle nejraději vyhnul. Štírův potenciál je obrovský a vyžaduje citovou oddanost, dvě věci, kterých není Blíženec schopen.

Blíženci se Střelcem (5 bodů z 10)

Tito dva se do sebe zamilují, protože jsou oba plní života a pohybu. Oba se rádi učí novým věcem a pozorují svět kolem sebe. Oba jsou také pokud možno co nejvíce mezi lidmi a oba také potřebují dostatek osobní sovobody. Střelec však může začít Blížence shledávat neuspokojivě povrchním. Obvykle se však docela dobře snesou, i když jejich vztah bude založen spíše na přátelských citech než na vášni.

Blíženci s Kozorohem (5 bodů z 10)

Blíženci se budou snažit rozvážného Kozoroha rozhýbat a zpočátku se jim to i povede. Kozoroh bude jejich svěžestí okouzlen, oni zase jeho moudrostí a zralostí. Za čas však Blíženci začnou nést Kozorohovu rezervovanost, vážnost a praktičnost těžce. Nebudou chápat, že se musí tak šetřit. Když se bude chtít Kozoroh vyzpovídat ze svých problémů, bude Blíženec na jehlách. Je to přece on, kdo tak rád mluví! když mu začne Kozoroh předhazovat, že je Blíženec pořád někde pryč a ne ve společné ložnici, začne se Blíženec zabývat myšlenkou, zda to byla přece jen dobrá volba - začít žít s Kozorohem.

Blíženci s Vodnářem (7 bodů z 10)

Čistě teoreticky bude vztah v pořádku. Bude mu však chybět citová hloubka a vřelost, protože jak Blíženci, tak Vodnář jsou vzdušná znamení, která působí poněkud odtažitě. City spíš rozebírají než je prožívají. v každém případě spolu budou trávit hodiny dlouhých rozmluv na všemožná témata a oba se budou cítit naplnění a šťastní. Vzhledem k tomu, že oba za půlrok vystřídají několik zaměstnání, hrozí jim občas vážné finanční problémy. Jejich sexuální potenciál je velmi podobný, hodně zaměřený na experimentování.

Blíženci s Rybou (3 body z 10)

Vzhledem k tomu, že Blíženci i Ryby jsou dvojitým znamením, je to totéž, jako by v jedné domácnosti žili čtyři osoby! Jedna stránka Ryb je pozitivní a optimistická a plná nápadů. Druhá pak plná mystické matoucí hloubky, tajnůstkářská, unikající a nelogická. Blíženci mají také dvě tváře. Ale hlavně! Zamilují-li se do první tváře Ryb, pocítí obrovské zklamání, když zjistí, že mají velde sebe úplně někoho jiného. I když budou Ryby Blížence velmi vzrušovat, jejich rozdílnost se projeví i v sexuálním životě.

Zpět na hlavní stranu blogu