Rak - partnerský

21. leden 2008 | 11.46 |

83oheňzeměvzduchvoda

Rak s Beranem (1 bod z 10)

Vzhledem k tomu, že Rak nejdříve navenek předstírá, že má mnohem tvrdší slupku než skutečně má, Berana tím zmate. Beran se svou přímostí, a často i neohleduplností, dotkne mnohdy citů Raka. Jejich hodnoty jsou rozdílné, ale mohou se od sebe hodně naučit. Rak od Berana například to, aby bez skrývání projevoval své city. A Beran od Raka, aby přistupoval ke světu citlivěji.

Rak s Býkem (10 bodů z 10)

Raka bude Býk od počátku fascinovat, protože mu bude připadat jako ten nejpevnější přístav a ochrana. Jeho stabilita vyvolá v Rakovi důvěru, díky které začne Rak velmi brzy projevovat svou pravou citlivou a pečovatelskou tvář. Tím si zase získá Býka. Oba dva vyznávají podobné životní hodnoty - touží po rodině, zázemí a rodinném krbu. Je pro oba důležité budovat rodinný majetek. A krásně se doplňují. Býk se nechává rád opečovávat a Rak to rád dělá. Navíc je spojuje velká vášeň - láska k vaření a k jídlu.

Rak s Blížencem (1 bod z 10)

Rak je vůči Blíženci vždycky ve střehu. Jeho neustálé změny nálad, tak podobné těm Rakovým, mu nahánějí strach, protože Rak se nebojí ničeho více než nestability a vratkosti. Rakovi zase nahánějí hrůzu Blížencovy povrchní zájmy a neustálá honba za něčím novým. Ani v sexu si nebudou rozumět.

Rak s Rakem (8 bodů z 10)

Oba vyznávají stejné hodnoty, a proto pro ně bude samozřejmé jít za stejným cílem a budovat rodinu, majetek a pak žárlivě střežit. Vzhledem k tomu, že žárliví jsou oba, budou tento rys u partnera chápat jako projev lásky.Na druhé straně trpí stejnými obavami a neurózami a nejsou schopni poskytnout si navzájem jiný pohled na daný problém. I když to může někdy působit potíže, přesto jde o spojení pohodlné a příjemné. A to i v sexu!

Rak se Lvem (3 body z 10)

V tomto spojení Rak trpí. Je pravda, že se sice potřebuje o někoho starat, ale také je pravda, že za to požaduje lásku a oddanost. Lev mu sice lásku projeví, protože je ve svém živlu, když se o něj někdo stará s takovou žárlivostí. Posiluje si tím vlastní důležitost. Rak je tak po boku Lva, a to i v jeho přítomnosti,stále osamocen. Lev je totiž zaměřen jen sám na sebe. Lev neumí sdílet. Proto se i v sexu Rak cítí podobně. Řekněme použit.

Rak s Pannou (8 bodů z 10)

Sice poněkud úzkostné spojení, zato však ideální. Jak Rak, tak Panna se potřebují o toho, koho milují, úzkostlivě starat. A stará-li se někdo o ně, cítí se milováni. Rak bude vyvařovat a Panna, která si potrpí na domácí a zdravou stravu, bude ve svém živlu. Navzájem se nikdy nenechají na holičkách. Raku jen poleze sem tam na nervy neustálá kritičnost Panny a Pannu bude znervózňovat Rakova náladovost. Ale to jsou jen malé mouchy na celkové idyle. V sexu si vyjdou vzájemně vstříc.

Rak s Váhami (4 body z 10)

Tady se Rak dostane málokdy k tomu, aby projevilsvé skutečné city. Citová povrchnost Vah jej od podobných vyznání zrazuje. I když vztah je od počátku díky donchuánství Vah právě opačný. Rak do něj vstupuje s nadějí, že konečně našel s vého prince či princeznu, protože nepochopí, že na něj Váhy použili jeden ze svých uváděcích manévrů. Když se přesvědčí o opaku, je zklamán a uzavírá se do ulity. I tak ovšem může takový vztah přežít.

Rak se Štírem (7 bodů z 10)

Rak i Štír jsou cituplná znamení, s tím rozdílem, že citová hloubka Štíra je nesrovnatelně hlubší a jeho povaha je komplikovaná. Díky ní bude Štír prohlubovat Rakovy deprese, kterým Rak často propadá, ale na druhé straně si budou ve svém lpění a lnutí výborně rozumět. Rak se bude o Štíra láskyplně starat a ten mu za to nabídne svou záštitu a ochranu. Jejich domov pro ně bude pevností. I v sexu si výborně rozumí.

Rak se Střelcem (4 body z 10)

Rak si bude po boku Střelce nejdříve střežit své city, protože mu bude připadat nespolehlivý. Pokud však narazí na Střelce duchovního typu, nakonec se mu otevře a nebude si přitom připadat odmítnutý, ani zneužitý. Pokud se však bude jednat o Střlece přízemnějšího typu, který vyznává motto "Víno, ženy, zpěv", nikdy se spolu dohromady nedají.A pokud, pak ne na dlouho. Nesdílejí totiž stejné životní hodnoty.

Rak s Kozorohem (7 bodů z 10)

I když jsou oba chmurnějšího založení, spojuje je společná touha po bezpečí a domovu. Oba jsou díky své uzkostlivosti závislí na rodině. Rak se bude o Kozoroha vzorně starat a Kozoroh mu bude na oplátku pevnou záštitou a oporou. I jejich vkus je podobný. Rak si potrpí na starožitnosti a těžký nábytek, protože mu dává pocit bezpečí, Kozoroh má vkus stejný. Rozumí si i v sexu.

Rak s Vodnářem(4 body z 10)

S Vodnářem to bude mít Rak těžké, kdyby s ním chtěl žít. Rakova touha po klasickém modelu rodiny tady vezme za své. Vodnář je totiž z jiného světa. I když miluje lidi, jeho vztah k nim je spíše směřován mimo rodinnou pokrevnost a rodina mu vždycky trochu naháněla hrůzu. I vkus a názor na sex mají naprosto rozdílný. Proto by si měl dát Rak pozor, aby si nenechal Vodnářem zamotat hlavu. Naopak by jej měl získat jako svého přítele.

Rak s Rybami (5 bodů z 10)

Rak i Ryba jsou vodní znamení, ale obě jsou příliš náladová a nestabilní. Jejich životní spojení by proto bylo jako plavba na vratké bárce po rozbouřeném moři. Jak Rak, tak Ryby potřebují silného partnera, který je zaštítí a bude jim oporou. Mohou být však skvělými přáteli, protože si rozumí ve svých citech a jsou schopni spolu navzájem tvořit velmi úzké spojení. Výjimkou může být silný typ Raka. Takový Rak je pak schopen Rybě nabídnout onu potřebnou oporu a sám je schopen se bez opory obejít. V takovém případě by měl i tento vztah velkou šanci.

Zpět na hlavní stranu blogu