02.01. - 11.01. Jedle

26. červen 2006 | 16.05 |
› 

Jedle - Vznešená a pečlivá

Strom drsné krásy symbolizuje člověka obdařeného chladným půvabem. Je vždy elegantní a originální. Pohroužen do sebe jen obtížně získává přátele. S nedůvěřivostí si prohlíží okolní svět, který ho v jeho činech jen pramálo ovlivňuje. Často trpí pocitem osamělosti. Ve společnosti vyniká důstojností a zdrženlivostí, nerad vyslovuje své mínění a úsudky o druhých. Ochotně jim však pomáhá při řešení jejich problémů. Jeho houževnatost a vytrvalost až umíněnost mu pomáhají řešit neřešitelné. Každou práci vykonává velmi pečlivě a zodpovědně. Mohlo by se zdát, že Jedle je nudná, ale není to pravda - je pouze velmi složitá. Společný život s ní je vždy zajímavý, neboť bývá velmi vzdělaná a zkušená. V lásce ovšem není zrovna šťastná, na svého partnera totiž klade příliš velké nároky a často ho svou nedůvěřivostí odradí. Když se ale zamiluje doopravdy, je její láska bezbřehá. Věnuje ji ale často těm, kteří si ji vůbec nezaslouží. Navzdory své křehkosti žije dlouho, nesklátí ji ani vleklá choroba.

Svým zrozencům propůjčí Jedle ty nejlepší vlastnosti, které jsou v rámci sociální a emoční inteligence dostupné. I když na první pohled můžou druhým připadat nepřístupní a chladní, opak toho je pravdou. Je to pouze skvělý maskovací manévr, aby zmátli okolí, neb jejich obranným mechanizmem je právě úžasný pozorovací talent. Mlčíc, si vlastně dokonale testují okolí. Intenzivně a naprosto skvěle. Dalším darem, který dostali od Jedle je neuvěřitelná intuice, kterou jsou vybaveni. Je skoro hmatatelná a dokáží prohlédnout jakýkoliv hustý závoj pokrytectví nebo falše. Mají doslova rentgenový vhled do věcí a není v silách druhých před nimi něco úspěšně a definitivně zatajit. Dlouho neříkají nic a nechávají si vše pro sebe. Až jejich pohár trpělivost přeteče, okamžitě to dávají pořádně pocítit. Jejich soudy a rozhodnutí jsou ovšem nezvratná. Pokud se zklamou, odcházejí středem. Definitivně. Jejich slabůstkou jsou ovšem příslušníci opačného pohlaví. Jsou velmi eroticky založeni. Právě pro jejich schopnost vcítit se perfektně do potřeb druhého mívají širokou klientelu v oborech zdravotních, sportovních i speciálních akupresurních technik a masáží. Najdeme mezi nimi i úspěšné umělce, neboť jsou naprosto přesvědčivě schopni ztvárnit svou roli - jakoby tím životem žili sami. Právě proto jsou v partnerství i skvělými manipulátory. Dlouho si neuvědomují , že to může někomu vadit. Tuto svou slabůstku berou jako svou přirozenost a vyžadují její bezvýhradnou toleranci. Mívají málo dětí. Spíš žijí dlouho ve volných vztazích. Ve vedoucích funkcích se necítí dobře, protože preferují svobodné povolání, podnikání a volnost v tom co, je těší a taky živí.

Zpět na hlavní stranu blogu