11.04. - 20.04. Javor

26. červen 2006 | 15.54 |
› 

Javor - Pevný a uzavřený

Samo jméno tohoto stromu a jeho pevné šedavě bílé dřevo vyvolávají představu hudby a poezie. I lidé narození v jeho znamení jsou citliví. Svou nesmělost a zdrženlivost skrývají za siláckými slovy a velkými gesty. Protože jsou citově zranitelní, stylizují se do role cyniků, kteří rádi zlehčují cokoliv vážného či patetického. Ale za tvrdou maskou najdete chápavou poetickou duši. V lásce jsou to lidé složití. Chtějí protějšku imponovat, takže mu vnucují své rozmary. Člověk narozený ve znamení Javoru je originální, v davu ho zaručeně nepřehlédnete. Je inteligentní a ambiciózní, vzdělaný, obdařený vynikající pamětí. Když si oblíbí nějaký obor nebo projeví o něco hlubší zájem, lehce si osvojí spoustu informací. Jakmile pochopíte složitou a rozporuplnou povahu Javoru, poznáte člověka, na kterého se hned tak nezapomíná.
Pokud máte to štěstí, že jste chráněnci Javora, máte nad sebou neustále tři strážné Anděly. Váš příchod na svět mohl být poměrně dramatický, jak pro vás tak pro vaši matku. Tři sudičky, tři dobré víly Osudu, tři požehnání od Hvězd a Vesmíru stály u vašeho zrodu a kolébky. Máte jako ta kočka devět životů. Poznáte to ve zlomových okamžicích, kdy snad zázrakem opakovaně uniknete neštěstí nebo i smrti. Vaše inteligence je výjimečná a senzibilní schopnosti taky. Není divu, že vás už od útlého mládí lákají mýty a legendy a taky vše tajemné, které nesouvisí s logikou ani zkušenostmi z fyzického života. Máte dar jasnozřivosti a tak byste měli cíleně otevírat meditací své třetí oko, což je šestá Čakra nad kořenem nosu. Bohatství vašich snů je výjimečné a sny můžou být prorocké. Kdo v sobě poznal a rozvíjí dál tyto přirozené touhy může být skvělým kartářem, jasnovidcem či astrologem. Taky vaše citlivost v prstech je výjimečná. Jako maséři či rehabilitační pracovníci jste v rukou vybaveni přímo Božím Darem. Využijte toho pro blaho ostatních nesobecky a nezištně. Jinak se tento Boží Dar změní v Dar Danajský a všechny bolesti Duše můžou být spuštěny. Vždy pro dosažení okamžité nápravy v podobě náhlých zlomových událostí ve vašem životě. Hodí se k vám zásadně svobodné povolání, nejste týmový, ale sólo hráč. Ceníte si svobodu Ducha a jako takoví míváte vzdorovitou jakobínskou povahu. Právě proto jste méně adaptabilní na manželství a kompromisy v dlouhodobých svazcích. Ony vás lekcemi život učí pokoře a diplomacii. Budiž vám útěchou, že obyčejně s rychlým a naprosto nečekaně překvapivým koncem. Co víc si můžete přát?...

Zpět na hlavní stranu blogu