21.04. - 30.04. Ořešák

26. červen 2006 | 15.53 |
› 

Ořešák - Vytrvalý a žárlivý

Statný strom, který v krajině rozhodně nepřehlédnete. Podobný je i člověk zrozený v tomto znamení. Je zvláštní a upoutá vaši pozornost. Má osobitý půvab a šarm, je sebevědomý a zvyklý spoléhat sám na sebe. K ostatním je nedůvěřivý. S lidmi jedná zdvořile, ovšem své záměry a cíle dokáže uskutečňovat i tvrdým způsobem. Pravý "ořechový" člověk je plný rozporů - na jedné straně se jeví jako tvrdý a egoistický partner, na straně druhé zahlédnete v jeho čích strach. Moc dobře ví, jaké je to být sám a osamoceně bojovat o vlastní existenci. Navíc mu chybí pružnost, což mu na popularitě zrovna nepřidá. Přesto bývá obdivován a těší se značné autoritě.Nikdy neodpočívá, je to neuvěřitelný pracant. Stinnou stránkou věci je, že nenechává odpočinout ani druhé. Respekt u něj budí osoby ve vyšší funkci a také obdivuje všechny, kteří mají pevnější vůli a jsou inteligentnější než on sám.
Statnost a pevnost Ořešáku je dána do vínku právě narozeným v jeho požehnaném stínu. Charakter lidí je rovněž pevný a ochranitelský, jako ta široká koruna a kmen stromu. Mají rádi svůj domov, své jistoty a taky stálé pracovní zázemí. Nejsou příznivci změn a tak není divu, že setrvávají dlouho v zaběhnutých zvycích a názorech, které už dávno obrostly mechem. Jejich schopnost vnímat Život je značně konzervativní. Není lehké je proto přimět ke změnám. Mívají velký smysl pro krásu, tvary a vše jemné a kultivované. Jsou vyhlášenými klenotníky, znalci obrazů a uměleckých děl. Vydržet s nimi ovšem může pouze jedinec laskavý, s velkou schopností nadhledu a s uměním odpouštět a hlavně nehrotit situace. Zatvrzelost a neústupnost je jejich nejhorší vlastností. Když jsou přesvědčeni o své pravdě, nejsou ochotni vyklidit zabetonované pozice i kdyby je to mělo stát společenskou prestiž. Ne peníze. Na tohle jediné slyší. Pokud se ožení či vdají a je to vesměs hodně často až v pozdějším věku, dokáží být ohleduplnými a citlivými partnery. Jejich Láska je jako stálý žár ohně, pomalá, klidná, vytrvalá a příjemně hřejivá. Na svém partnerovi se časem stávají závislými a velmi těžce nesou jakoukoliv nevěru a zradu. A to i v obchodním spojení. Jejich starosvětské způsoby z nich činí zvláštní charismatické bytosti s kouzlem zašlé patiny, která je jako vzácné rodové stříbro. Jak jej jednou máte, těžko se ho vzdáte. A představitele Ořešáka, pokud budete mít to štěstí, že vám dlouhodobě zkříží cestu, si pak určitě ponecháte na celý život.

Zpět na hlavní stranu blogu