05.08. - 13.08. Topol

26. červen 2006 | 15.42 |
› 

Topol - Náročný a rozporuplný

Mohutný strom s rozložitou korunou a silnými větvemi. Zdobí krajinu, lahodí oku a nestárne. Osoba narozená v jeho znamení bývá fyzicky krásná. Zvláště ženy vynikají takovým půvabem, že vzbuzují zasloužený obdiv mužů a nelíčenou závist něžného pohlaví. Je pozoruhodné, že Topol není domýšlivý. Naopak cítí potřebu počínat si obětavě a pro své okolí nezištně koná záslužné skutky. Ve svých citech bývá ovšem nevybíravý, a proto často zůstává zcela osamělý a nepochopený. K tomu je ještě velmi popudlivý a náladový, což mu vztahy k bližním nijak neusnadňuje. Má srdce schopné velkých citů, ale málokdy dosahuje v lásce uspokojení. Se svým partnerem těžko hledá kompromisní řešení. Utápí se v maličkostech. Když ale jde do tuhého, dokáže být skvělou oporou. Má umělecké, nejčastěji výtvarné nadání. Bývá i dobrým organizátorem. Dejte mu velký úkol, naprostou důvěru a pocit nepostradatelnosti - zapomene na všechny starosti života a vykoná velké věci.
Máte štěstí pokud jste se narodili pod ochranou těchto vzrostlých a hrdých stromů. I vaše srdce je ušlechtilé a velké jako ty krásné zver_stromy. Šelest jejich listů je konejšivý a horka parných dní se dají krásně ustát právě v chladivém stínu jejich vysokých korun. Tato vlastnost je vám propůjčena do vínku, neb lidé u vás jako u Topolů, hledají útočiště před křivdami a ranami osudu. Velmi dobře dokážete pochopit příčiny nesnází a strádání druhých a jste rození psychologové a stratégové jak jít dál životní cestou. Není divu, že jste tak velmi úspěšní v terapeutické činnosti. Máte ovšem nezávislou a svéhlavou povahu, tak omezovat vás v mentálním i abstraktním rozměru je jako jít s vámi do vleklých konfliktů. Tady dokážete velmi rychle vystrčit růžky a rychle si sjednat pořádek. Ví to zejména vaše nejbližší okolí, které má z vás patřičný respekt a tak vás zbytečně neprovokuje. Pokud jde o nezávazné vztahy je vše naprosto v pořádku. Horší je, pokud se vás snaží někdo dostat pod čepec nebo dovléct konečně k plnění manželského slibu. Tak, jako dokážete být druhým dobrým rádcem a duševní oporou, tak najednou začnete kličkovat jako zajíc a zbaběle utečete před nutností vzít za váš partnerský vztah plnou odpovědnost. Úředně, samozřejmě. A v tom je ten háček. Každé definitivum vás děsí. Pokud je vše volné, vzrušující, romantické a hlavně nezávazné, tak je vše naprosto OK. Tahle vlastnost vám činí v životě značné potíže a tak není divu, že právě z vašeho znamení je nejvíce starých mládenců nebo panenek. Zato srdce máte pro všechny dokořán v rámci nezávazné potřebnosti. Není tedy divu, že jste v prvé řadě skvělými a taky nezávislými kantory a oblíbenými pedagogy.

Zpět na hlavní stranu blogu