13.09. - 22.09. Lípa

26. červen 2006 | 15.38 |
› 

Lípa - Zasněná a trpělivá

Silný krásný strom, tak typický pro českou krajinu. Člověk narozený v jeho znamení je plný šarmu a vzácného kouzla. V jeho nitru se však odehrává věčný boj - je to rozpor mezi drsnou realitou a romantickou iluzí. Touží po pohodlném životě, ale nedokáže se psychicky vyrovnat se strastiplnou cestou ke štěstí. Často zaujme ublížené stanovisko. Přitom je Lípa velmi silná a dokáže se neuvěřitelně dobře přizpůsobit obtížným podmínkám. Vždyť Lípa vždy fungovala jako strom ochraňující rodinné štěstí a vysazovala se vedle chalup mimo jiné i proto, že lipové dřevo nepřitahuje hromy a blesky. Když si tuto svoji vlastnost lidé narození ve znamení Lípy uvědomí, dokážou skály lámat. Ostatní jejich společnost vyhledávají, neboť Lípa umí vytvořit přátelskou atmosféru. Je vzácným přítelem, který ovládá umění naslouchat druhým. V lásce bývá ovšem nešťastná, neboť je dosti žárlivá a panovačná. Jen málokomu se podaří objevit její ušlechtilou povahu a změnit Lípu ve vyrovnanou bytost.
Pokud jste dostali do vínku Lípu, máte jistě velmi citlivou až nostalgickou povahu, spíš zádumčivou než živou. Vaše srdce je široké a naprosto dokořán otevřeno pro všechny stejně. Neděláte mezi lidmi rozdíly a to zejména z důvodu, že máte silně vyvinuté sociální cítění. Mezi vámi je nejvíce zdravotních sester, lékařů, sociálních pracovníků, ale taky řádových sester či zaměstnanců útulků pro zatoulaná zvířata. Mezi vámi je i mnoho učitelů a vychovatelů dětí a jste těmi nejlepšími rodiči z celého Lesa. Máte taky nejvíce dětí, jak jinak. Ale tohle berete jako přirozenou náplň vašeho života a podřídíte tomuto poslání vše ostatní. Jako děti máte potíž ustát někdy rány osudu druhých, když se vám přirozeně svěřují se svým trápením a fungujete jako dokonalá zpovědnice. Až schopnost zůstat při tom všem utrpení druhých neosobně nad věcí a být pouze chápajícími naslouchači, vám teprve umožní vyrovnat se s touto zvláštností daru Vrby. Pokud se to včas nenaučíte, můžete i vy propadat depresím, smutku a beznaději jako ti, kteří vás dramatickými událostmi svého života zahrnují. Starosti z nich přenesené zůstanou viset na vašich bedrech a budou vám zatěžovat Duši. Sebereflexe a emoční a duševní očistná hygiena je tady pak velmi nutná a veskrze žádoucí pro uchování pevného zdraví - fyzického i psychického. Vybíráte si vždy problémové partnery. Je to jakoby jste měli na sobě magnet, prostě je přitáhnete. Máte v sobě ovšem konejšivý Dar soucitu a neskonalé laskavosti a tak pokud jste nenarazili přímo na alkoholika, ale pouze na životního ztroskotance, lze ve vašem partnerství posléze vybudovat zdravé a pevné kořeny společné budoucnosti.

Zpět na hlavní stranu blogu