22.11. - 01.12. Jasan

26. červen 2006 | 15.31 |
› 

Jasan - Přátelský a věrný

Ztepilý strom, který kvete už během dubna ještě před olistěním. Je patronem lidí milovaných všemi. Podobně jako jasan miluje slunné prostředí, tak i osoby narozené v jeho znamení září a proteplují mezilidské vztahy dobrou náladou a milým úsměvem. Když se jim daří, jsou oslňující. Jejich jas, energie a impulsivnost ovlivňují blízké okolí. Pokud jim něco nevyjde, odklidí se do stínu a trpělivě vyčkají na novou příležitost. Jsou ctižádostiví a velmi schopní. Nikdy je nepodceňujte, dobře vědí, co chtějí, a vytčeného cíle zpravidla dosahují velmi snadno. Ostatním lidem není ve stínu Jasanu špatně, a to ani v nejtěžších situacích. Jasan vždy dokáže vykouzlit teplo domova a lidské blízkosti. Jeho povaha je nevšední, třebaže někdy sobecky sleduje své cíle a prospěch. Ale lidé mu to rádi odpustí - je přece tak milý a příjemný! A ještě jedna krásná vlastnost Jasany ctí - v lásce jsou vždy věrní. Pokud si vás Jasan vybere jako životního partnera, nevymění vás za všechny pomíjivé krásy světa.
O vás se říká že jste povahy velmi rtuťovité. Neklidná mysl a fantazie zaměstnává vaši představivost od rána do večera a tak soustředit se na něco důsledně, je málem heroický výkon. Pokud se vám to ale podaří, jste schopni skvělých naprosto výsledků. Děláte práci nárazově a spíš dokážete zmobilizovat své síly v časovém tísni. Vede to vždy k ukázkovému finiši, kdy vám to myslí až se vám z hlavy kouří. Doslova. Tah na mentální branku je vaše silná parketa. Využívají to hlavně organizační pracovníci, kteří potřebují nadání nárazové improvizace na místě. V tomto mají ve vás kolegové přímo zlato. Pohotovost mysli, bystrost úsudku, předvídavost, rychlé učení se je vaší zlatou devizou. Máte ovšem malou výdrž v běhu na dlouhou trať. Vaše intuice je skvělá, jehlu najdete rentgenově v kupce sena, ale odhrabat ho a vylovit , tak na to už potřebujete jiné lidi. Neklid, netrpělivost a roztěkanost myšlenek je vaší největší slabinou. Pro vás není těžké něco začít, ale dokončit to! A to naprosto ve všem. I v Lásce. Tady se musíte naučit dokonalosti v předvídaní. Radši si vše nejdříve rozmyslete než něco zbrkle slíbíte. Jednou vyřčené pak už většinou nejde vrátit zpět. Daří se vám to zvládnout vesměs úspěšně až po čtyřicátém roku věku, kdy zrajete jako kvalitní moravské víno. Nesmíte se nikdy nudit. Jinak propadáte pochmurným myšlenkám o vaši budoucnosti a navíc vidíte vše kolem jen černě. Rozumíte si pouze s duchaplnými partnery, kteří jsou vám v komunikaci rovnocenní. Jinak je přehlížíte jako velké širé rodné lány. Není to ovšem úmyslně. Nicméně bez vysvětlení vzbuzujete dojem, že jste pyšní a arogantní. A na tohle si dávejte v partnerství a společenském životě největší pozor. Tady máte dokonale nekrytou achilovku.

Zpět na hlavní stranu blogu