22.12. Buk

26. červen 2006 | 15.28 |
› 

Buk - Vytrvalý a přísný

Buk je velmi statný strom s mohutnou korunou, který kvete teprve mezi čtyřicátýma padesátým rokem svého života. Podobné je to i s člověkem narozeným v jeho znamení - začíná pořádně žít až od svých čtyřicátých narozenin, kdy již nashromáždil dostatečné množství životních zkušeností. Je úspěšný v práci a - má-li pevné rodinné zázemí - také v osobním životě. Muži i ženy prožívají ve zralém věku jaro, kvetou a překypují vitalitou, šarmem a elegancí. Ovšem v mládí mívají problémy sami se sebou, a proto ve své blízkosti potřebují člověka, který jim bude oporou a zbaví je nejistoty a úzkosti. Teprve ve středním věku se této závislosti zbaví a naopak se stávají poměrně neústupnými. Jsou dobrými diplomaty, neomylně dokážou vystihnout okamžik, kdy je zapotřebí stáhnout se do pozadí a kdy naopak vytáhnout do boje.

Člověk narozen pod vlivem Buku je velmi zásadový, charakterní a čestný, ale stejně tak neoblomný a pevný v názorech. To, co u sebe považuje za samozřejmost očekává i od svého okolí. Proto se může druhým zdát, že je až vypočítavý, s nedostatkem soucítění a empatie. Pod slupkou přísnosti a tvrdosti hoří velmi citlivé srdce, které zná i ty nejněžnější záchvěvy soucitu a laskavosti. Ale považuje je za ryze osobní věc, patřící zcela do soukromí. To si také velmi pečlivě hlídá a veškeré detaily z této obasti jsou pro ostatní naprosto tabu. Mezi hnací motor jeho úspěchů v životě patří velká ctižádost a cílevědomost. Umí sjednat pořádek všude kde se octne a má přirozenou autoritu. Není divu, že se velmi hodí pro vedoucí postavení. Jeho cíle jsou vysoké a taky si umí jít tvrdě za svým. Pokud mu něco stojí v cestě, neváhá vystrčit tvrdě lokty a smést vše bez uzardění. Je proto jak obávaným soupeřem na pracovištích tak rivalem v lásce. Právě v intimních vztazích mívá potíže. Vnucuje svému partnerovi svou vůli a své představy, jak vy měl vztah vypadat, což časem naráží na tuhý odpor vyvoleného. Nezřídka bývá i arogantní, aby zlomil nesouhlas nebo odmítnutí. Právě proto k sobě dlouho hledá partnera, který by mu tyto zvláštnosti toleroval. Pokud jej však najde, je mu zcela oddán a dokáže se po dostatečně dlouhé zahřívací době, kdy je ochoten sundat masku opatrnosti a chladu, stát nežnou a vnímavou oporou. Svému partnerovi je poté zcela oddán a totéž ovšem vyžaduje i od něj. Nevěra nebo flirty naprosto nepřicházejí v úvahu! Jako rodič je přísný, potomci si s ním užijí. Snaží se proto co nejdřív dostat z domu, což se jim vesměs úspěšně daří.

Zpět na hlavní stranu blogu