Zajíc

14. září 2007 | 14.05 |

02.02 1927 - 22.01 1928 oheň

19.02 1939 - 07.02 1940 země

06.02 1951 - 26.01 1952 kov

25.01 1963 - 12.02 1964 voda

11.02 1975 - 30.01 1976 dřevo

29.01 1987 - 16.02 1988 oheň

16.02 1999 - 04.02 2000 země

03.02 2011 - 22.01 2012 kov

Charakteristika:

Opatrný Chytrý Pohostinný Družný Přátelský Citlivý Ambiciozní Důvěrný Bázlivý Staromódní Hypochondr Donášivý Riskující Jemný

Zajíc ve dřevě
Zajíc pod vlivem Dřeva je hodně ostražitý, rezervovaný a plachý. Bývá mnohem kritičtější a pracovitější než ostatní Zajíci. Pokud dojde ke konfliktu, bývá tento Zajíc nejbojovnější a nejodvážnější ze všech.

Zajíc v ohni
Oheň vnáší do tohoto znamení dobré srdce, laskavost a velkou pracovitost. Tento Zajíc bývá nejmírumilovnější a nejhodnější ze všech. Díky tomu se může stát terčem různých chytrolínů, kteří budou chtít jeho dobroty využít.

Zajíc v zemi
Tento zajíc má umocněny všechny negativní i pozitivní vlastnosti. Je nesmírně intuitivní a schopen přežití, na straně druhé však více inklinuje k samotě, je mimořádně mazlivý a velmi inteligentní, dovede lidi přimět k tomu, aby konali v jeho prospěch.

Zajíc v kovu
Tento Zajíc má noblesu, vznešenost a velmi kultivované vystupování, vysokou úroveň ve všem, co dělá. Tato kombinace je přímo ideální ke kariéře manželek prezidentů, ředitelů, diplomatů, u mužů s sebou přináší gentlemanské chování.

Zajíc ve vodě
Voda dodá Zajíci velkolepost, možná až exotický nebo pohádkový vzhled. Velice snadno a rychle ovlivňuje druhé, čehož využívá ve svůj prospěch. Pečlivě si pěstuje tajemnou image, aby na něho všichni hleděli s úctou nebo respektem.


Zajíc má silnou fantazii a bohatý citový život. Někdy se nechává svými city unést a to se potom pohybuje zcela mimo realitu. I když to nemusí být na první pohled vidět, u Králíků se často setkáváme s narcistickým smýšlením. Mají vyšší sebevědomí. Možná i proto u nich vídáme zmíněné galantní chování, málokdy se sníží k hrubým reakcím. Umění vystupovat a jednat s lidmi mazaně využívá, aby dosáhl svých cílů.

Zajíc je rád s lidmi a v partnerství nalézá bezpečí, ačkoli vzhledem ke své povaze těžko hledá přiměřené přátele. Zajíci jsou citliví a intuitivní a jsou obdařeni mimořádnou ohleduplností. Když je člověk pozná, bývají téměř dokonalí přátelé. Tito lidé vědí, kdy je třeba poslouchat a kdy jednat. Je jim vlastní takt, diplomacie a úcta k soukromí vlastnímu i ostatních. Milují mír a harmonií, a proto jsou často vyhýbaví. V případě sporů ustupují. Zradí-li je někdo, zřídka myslí na pomstu nebo obviňování.
Ve světě, kde se pocity vystavují na odiv, se zaječí povaha může zdát uzavřená. Zajíc svět považuje za obtížné místo pro život a je rozhodnut chránit své zájmy. Tito lidé jsou bystří znalci povah, ale jejich názory se často neprosazují, protože jim nedávají patřičnou váhu.
Mnozí zajíci jsou kreativní, třebaže jejich výtvory bývají konvenční. Ve výtvarném umění straní realismu a málokdy vytvářejí abstrakce. Zaječí lidé vyznávají opatrnost a bezpečí a spoléhají se na rodinné zázemí. Cestování se většinou raději vyhnou. Inklinují ke shromažďování majetku, což je svazuje.
Zajíci nemívají velké rodiny, protože se obávají nepořádku, který děti dokážou nadělat. Dávají přednost životu v dokonalém prostředí se starostlivě vybraným partnerem, jenž nenarušuje pohodlí střežené izolovanosti.

Zpět na hlavní stranu blogu