Keltský horoskop

27. červen 2006 | 16.27 |
› 

Druidové měli do 4. až 5. století velký vliv nejen mezi svými rodáky v Anglii, Irsku, Skotsku, Germánii a Gálii, ale i u sousedních národů. Tito druidové, kteří podle tvrzení legend vedli rozjímavý život v lesích, usuzovali na základě pozorování, že se každý člověk svou podstatou i svými povahovými rysy podobá stromu. Stromy jsou přece také silné i slabé, voňavé i bez vůně, okrasné, osamělé, smuteční.

Na těchto přírodních poetických základech vytvořili horoskop, kde spojili narození člověka s určitým druhem stromu - borovicí, cedrem, habrem, jasanem, ...
Horoskop střídá celkem 17 různých druhů stromů za půl roku, a to po desetidenních obdobích. Proto se během roku opakuje vliv stromu vždy dvakrát, u topolu třikrát. Pro osoby narozené v den rovnodennosti nebo slunovratů, pak platí zvláště příznivé předpovědi odvozené od životného a silného dubu, krásné břízy, půvabné olivy a tvrdého neústupného buku.

Zpět na hlavní stranu blogu