The Rasmus - Ten Black Roses

19. leden 2009 | 01.19 |

Hráblo mi ewopilá ...a to dokonale! er Kdo nevěří, ať sem běží, a jukne na "Deset černých růží" - švestičky z vaší zahrádky, Lucko a Hóňo, Honíčku, čertice švagříčku! egmrká okem ...inu ...spojila jsem  příjemné s užitečným, mno... efsmích

P.S. ...hele, a netlučte mě, ju? efsmích Hlavně koukejte vydržet, než se překlapne těch pár kamuflážních snímečků. Chápejte - nemohla jsem ty čuňačinky švihnout přece hned na začátek! egmrká okem ...sypu si popel na hlavu už teď...evzděšení

eeuklání se

Ten Black Roses Deset černých růží
Life is like a boat in the bottle
Try to sail, You can't with no air
Day by day it only gets harder
Try to scream but nobody cares
Through the glass you see the same faces
Hear the voices play fade a drum
When your life's a boat in a bottle
You're surrounded, drifting alone

Don't leave me now
Stay another day
With me

When you're sad, and no-one knows it
I'll send you black roses
When your heart's dark and frozen
I'll send you black roses

Far away we wait for each other
I'm still on that road to nowhere
Kiss yourself for me in the mirror
Tie a black rose into your hair

Don't lose your faith
Share another night
With me

When you're sad and no-one knows it
I'll send you black roses
When your heart's dark and frozen
I'll send you black roses

Ten Black roses
Ten Black roses

Life is like a boat in the bottle
Try to sail, you can't with no air
Day by day it only gets harder
Try to scream but nobody cares

When you're sad, and no-one knows it
I'll send you black roses
When your heart's dark and frozen
I'll send you black Roses

Ten black roses
Život je, jako loď v láhvi
Pokoušíš se plout, Nemůžeš bez větru
Den za dnem se to jen přitvrzuje
Pokoušíš se křičet, ale nikdo se nestará
Sklem vidíš ty samé tváře
Slyšíš hlasy hrající chřadnoucí společnost
Když je tvůj život lodí v láhvi
Jsi obklíčená, unášená sama

Teď mě neopouštěj
Zůstaň další den
Se mnou

Když jsi smutná a nikdo o tom neví
Pošlu ti černé růže
Když je tvoje srdce temné a ledové
Pošlu ti černé růže

Daleko čekáme na sebe navzájem
Jsem stále na té cestě nikam
Polib se v zrcadle pro mne
Uvaž si černou růži do tvých vlasů

Neztrácej naději
Sdílej další noc
Se mnou

Když jsi smutná a nikdo o tom neví
Pošlu ti černé růže
Když je tvoje srdce temné a ledové
Pošlu ti černé růže

Deset černých růží
Deset černých růží

Život je, jako loď v láhvi
Pokoušíš se plout, Nemůžeš bez větru
Den za dnem se to jen přitvrzuje
Pokoušíš se křičet, ale nikdo se nestará

Když jsi smutná a nikdo o tom neví
Pošlu ti černé růže
Když je tvoje srdce temné a ledové
Pošlu ti černé růže

Deset černých růží

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: The Rasmus - Ten Black Roses vášnivý onanista 19. 01. 2009 - 13:24
RE: The Rasmus - Ten Black Roses wilik 19. 01. 2009 - 14:30
RE(2x): The Rasmus - Ten Black Roses newold 19. 01. 2009 - 14:33
RE: The Rasmus - Ten Black Roses lůca 19. 01. 2009 - 14:49