Osho

10. březen 2005 | 07.07 | rubrika: Osho

Většina z nás prožije život ve světě času, ve vzpomínkách na minulost a v očekávání budoucnosti. Jen zřídkakdy se dotkneme nadčasového rozměru přírtomnosti - v okamžiku

| přečteno: 96x

Eso hmoty: Dospělost

10. březen 2005 | 06.06 | rubrika: Osho

Postava na kartě ja sama, tichá, a přesto bdělá. Její vnitřní bytost ja naplňována květy, jež nesou jarní svěžest a regeneraci, ať už se nacházejí kdekoli. Vnitřní rozkvět a celistvost, jež cítí, jí umožňují pohyb bez hranic.

| přečteno: 61x

Duhy: My jsme svět

10. březen 2005 | 05.05 | rubrika: Osho

Lidstvo je na této kartě zobrazeno jako duha bytostí, jež tančí kolem mandaly země a drží se za ruce v radosti a vděčnosti za dar života. Tato karta představuje období komunikace, sdílení bohatství, které do celku přináší

| přečteno: 60x

Duhy: Zralost

10. březen 2005 | 04.04 | rubrika: Osho

Když je plod zralý, spadne ze stromu sám. Jednu chvíli visí plný šťávy na stopce, připoután k větvi stromu. V další chvíli padá - ne proto, že by ho k pádu něco přinutilo, nebo že by se snažil seskočit, ale protože prostě

| přečteno: 55x

Hmota: Každodennost

10. březen 2005 | 03.03 | rubrika: Osho

Postava, jež se na této kartě, prochází v přírodě, nám připomíná , že krásu můžeme najít i v prostých každodenních věcech. Ten krásný svět, ve kterém žijeme však velmi snadno pokládáme za samozřejmost. Úklid domu, práce na

| přečteno: 59x

Hmota: Trpělivost

10. březen 2005 | 02.02 | rubrika: Osho

Někdy nám nezbývá nic jiného, než čekat. Semeno bylo zasazeno do země, dítě roste v lůně, ústřice obaluje zrno písku a přeměňuje ho v perlu.

| přečteno: 64x

Hmota: Kompromis

10. březen 2005 | 01.01 | rubrika: Osho

Na dvorech starého Japonska bývali služebníci často vybíráni z vrstvy méně významných zločinců, kteří byli vykastrovaní. Protože byli důvěrně obeznámení s životem dvora, často se ocitali ve středu politických a společenských

| přečteno: 60x

Hmota: Outsider

10. březen 2005 | 00.00 | rubrika: Osho

Malé dítě stojí na tomto obrázku za branou a dívá se za ni. Je tak malé a tak pevně přesvědčené, že se tudy nedá projít, že si ani nevšimlo odemčeného zámku; bránu stačí jen otevřít.

| přečteno: 69x

Duhy: Lakomec

9. březen 2005 | 07.07 | rubrika: Osho

Tato žena si kolem sebe vystavěla pevnost, lpí na svém majetku, který považuje za svůj poklad. Ve skutečnosti už nashromáždila tolik ozdob - včetně peří a kožešin z živých zvířat, že z toho zošklivěla.

| přečteno: 61x

Hmota: Vedení

9. březen 2005 | 06.06 | rubrika: Osho

Andělská postava s duhově zbarvenými křídly na této kartě představuje vnitřního vůdce, kterého má každý z nás v sobě. Stejně tak, jako druhá postava v pozadí se i my se můžeme někdy zdráhat uposlechnout jeho hlasu, když k

| přečteno: 58x